Jolanta Szczypińska – Posłanka Ziemi Słupskiej

80 urodziny księdza prałata Jana Giriatowicza

Data publikacji | 19 lipca, 2018 | Możliwość komentowania 80 urodziny księdza prałata Jana Giriatowicza została wyłączona

Czcigodny Księże Prałacie!

Z okazji pięknego Jubileuszu 80-tych urodzin pragnę przekazać życzenia  wszelkiej pomyślności, wytrwałości i satysfakcji ze służby Bogu i bliźnim. Dzisiejszy świat potrzebuje ludzi, którzy poprzez swoją postawę pokazują właściwą drogę i zachęcają do odważnego wyznawania wiary. Jestem wdzięczna Bożej Opatrzności za to, że spotkałam Czcigodnego Księdza na mojej drodze, zawsze wiernego swoim przekonaniom i ideałom, stale uczącego nas miłości do Boga. Składam wyrazy uznania za ogromny trud i pracę włożone w niesienie pomocy bliźnim, życząc zdrowia i siły do realizacji planów. Życzę Księdzu wszelkich Łask Bożych, niech Duch Święty wspomaga Księdza na każdej drodze, by z miłością i mądrością prowadzić lud Boży drogami zbawienia. 

Z wyrazami szacunku

Jolanta Szczypińska
Poseł na Sejm RP