Jolanta Szczypińska – Posłanka Ziemi Słupskiej

Słupskie obchody 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Data publikacji | 3 maja, 2018 | Możliwość komentowania Słupskie obchody 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja została wyłączona

Msza Święta, przemarsz i złożenie kwiatów pod pomnikiem Jana Kilińskiego – to obchody 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3. Maja w Słupsku.Po przemówieniach kwiaty pod pomnikiem pułkownika powstania kościuszkowskiego w imieniu mieszkańców Słupska złożyli mieszkańcy, przedstawiciele ratusza, partii politycznych i organizacji społecznych. Nie zabrakło samorządowców, kombatantów oraz reprezentantów policji i wojska. Święto Narodowe 3 Maja obchodzimy w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja w 1791 roku. Ustawa ta regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją. Konstytucja ta została uchwalona przez Sejm Czteroletni, który został zwołany w październiku 1788.