Jolanta Szczypińska – Posłanka Ziemi Słupskiej

80. urodziny księdza prałata Jana Giriatowicza

Data Publikacji | 19 lipca, 2018 | Możliwość komentowania 80. urodziny księdza prałata Jana Giriatowicza została wyłączona

Przewielebny Ksiądz Prałat Jan Giriatowicz

 

Czcigodny Księże Prałacie!

Z okazji pięknego Jubileuszu 80-tych urodzin pragnę przekazać życzenia  wszelkiej pomyślności, wytrwałości i satysfakcji ze służby Bogu i bliźnim. Dzisiejszy świat potrzebuje ludzi, którzy poprzez swoją postawę pokazują właściwą drogę i zachęcają do odważnego wyznawania wiary. Jestem wdzięczna Bożej Opatrzności za to, że spotkałam Czcigodnego Księdza na mojej drodze, zawsze wiernego swoim przekonaniom i ideałom, stale uczącego nas miłości do Boga. Składam wyrazy uznania za ogromny trud i pracę włożone w niesienie pomocy bliźnim, życząc zdrowia i siły do realizacji planów. Życzę Księdzu wszelkich Łask Bożych, niech Duch Święty wspomaga Księdza na każdej drodze, by z miłością i mądrością prowadzić lud Boży drogami zbawienia. 

Z wyrazami szacunku

Jolanta Szczypińska

Poseł na Sejm RP

 

 

75.rocznica Zbrodni Wołyńskiej

Data Publikacji | 12 lipca, 2018 | Możliwość komentowania 75.rocznica Zbrodni Wołyńskiej została wyłączona

Uroczystości upamiętniające ofiary Zbrodni Wołyńskiej odbyły się w kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku. Później wiązanki kwiatów przy Krzyżu Wołyńskim na słupsikm cmentarzu składali kombatanci, mieszkańcy Słupska, samorządowcy oraz przedstawiciele biur poselskich. 11 i 12 lipca 1943 r. UPA dokonała skoordynowanego ataku na polskich mieszkańców 150 miejscowości na Wołyniu. Była to kulminacja trwającej już od początku 1943 r. fali mordowania i wypędzania Polaków z ich domostw, w wyniku której na Wołyniu i w Galicji Wschodniej zginęło ok. 100 tys. Polaków.

 

„Po Słowie”

Data Publikacji | 4 czerwca, 2018 | Możliwość komentowania „Po Słowie” została wyłączona

 W audycji "Po Słowie" rozmawialno o kolejnej rocznicy wyborów z 4 czerwca. Było też o środkach unijnych, które w mniejszym stopniu mają płynąć do naszego kraju, o Sejmie Dzieci i Młodzieży oraz o pomyśle odwołania dyrektorki Słupskiego Ośrodka Kultury w związku z prokuratorskim śledztwem w sprawie jednego z instruktorów.

http://prk24.pl/37494594/w-audycji-po-slowie-min-o-kolejnej-rocznicy-wyborow-z-4-czerwca

Słupskie obchody 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3. Maja

Data Publikacji | 3 maja, 2018 | Możliwość komentowania Słupskie obchody 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3. Maja została wyłączona

3

Msza Święta, przemarsz i złożenie kwiatów pod pomnikiem Jana Kilińskiego – to obchody 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3. Maja w Słupsku.Po przemówieniach kwiaty pod pomnikiem pułkownika powstania kościuszkowskiego w imieniu mieszkańców Słupska złożyli mieszkańcy, przedstawiciele ratusza, partii politycznych i organizacji społecznych. Nie zabrakło samorządowców, kombatantów oraz reprezentantów policji i wojska. Święto Narodowe 3 Maja obchodzimy w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja w 1791 roku. Ustawa ta regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją. Konstytucja ta została uchwalona przez Sejm Czteroletni, który został zwołany w październiku 1788.
nastepna »